[Pocketmine Plugins] Dùng item để trang trí! (ItemCasePE)

Video is ready, Click Here to View ×


Đây là plugin cực “cute”, mình nghĩ các bạn sẽ thích. Bạn có thể dùng trong việc trang trí Shop của mình nhé!
—————
Bước 1: cài đặt plugin ItemCasePE
Lệnh: /plugins install ItemCasePE
Bước 2: dùng lệnh /itemcase và đặt item lên phiến hoặc khối gương.
Đảm bảo:
+ Bạn sẽ không mất item
+ Người chơi không thể phá hoặc lấy item
———-
Chần chờ gì nữa? Ấn like & sub cho mình thôi!
Lưu ý: Chỉ hoạt động trong Pocketmine
Forums Pocketmine:
►https://forums.pocketmine.net/

Sub cho mình:
►https://m.youtube.com/channel/UC94PqdePbXstUZJZhyXv0xw

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *